Keizersgracht 784-792

Inhoud

Jaarboek 1960

aa

Op deze pagina staat een gescande versie van het Olofspoort Jaarboek 1960 met dank aan Hans Dolk. Vanwege flinke overlap met het Jaarboek 1966 zijn de hoofdstukken Preambule, Statuten Huishoudelijk Reglement, Leden van verdienste, Besturen, niet gescand.

InhoudBladzij
Omslag
Titelblad
Woord vooraf3
Voor overige sectiesZie Jaarboek 1966
Commissies, etc.40
Disputen40
Leden43
Reünisten65
Colofon64

Opmerking. Blijkens de colofon van p. 64 is dit Jaarboek gedrukt op de stencilmachine van Walibij in Duivendrecht. Walibij is een driemanschap bestaande uit Casper van Wagensveld, Willy Lieber en Fekke Bijlsma, allen lid van het dispuut Quatre Bières.

Overzicht jaarboeken
1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958
Besturen na 1966