Keizersgracht 784-792

Inhoud

Website voor Olofspoort-alumni

Dit is de website van de in 1970 opgeheven, maar in 2001 opnieuw tot leven gebrachte Studenten Sociëteit Olofspoort.

Zie ook Oud Nieuws voor minder actuele zaken.

Rick ten Have, Jan Suurland overleden

Zie In memoriam.

Disputen

Sommige disputen zullen een erg magere beschrijving hebben: er is weinig bekend over ze, behalve de informatie erover in de Jaarboeken. Andere, zoals QB bevatten veel foto's.
Deze sectie is nog in ontwikkeling. Commentaar welkom, foto's en andere documenten nog meer.

Diverse alumni overleden

2021 Rick ten Have, Jan Suurland.
2020 Sonia Pos, Ferry Veen, Gerda Pandit-Hovenkamp, Martin Ros, Gertjan van Ommen, Edo Arnoldussen, Geert Hovenkamp, Pieter Flens, Popke Bakker, Kees den Breejen, Tineke Binsma, Nico van Dam, Henk Ras, Ben de Mare, Wim van der Horst, Marcel van den Broecke, Kitty Zwart.
2019 Joke Madsen, Ben Niemeijer, Jan Hische, Rob Elsas, Luc van Buuren, Ronald Huijsman, Hans Griffioen, Anne Troelstra, Hans Dolk, Rob Casimir, Wim Hendriks.
Zie verder In memoriam.

E-mails gevraagd!

Zie elders.

Site voor alumni op LinkedIn: 60 aanmeldingen!

Sinds medio oktober 2010 is er een site voor ex-Olofspoorters op LinkedIn. LinkedIn stelt sites beschikbaar voor het creëren van alumni-groepen, dus waarom niet voor ex-Olofspoorters. Er hebben zich nu 60 alumni op deze site aangemeld, maar het moeten er natuurlijk veel meer zijn.

Foto's van weleer

Het verzoek aan ex-Olofspoorters om onderschriften bij de foto's heeft veel respons en nog wat extra foto's opgeleverd.

Er staat daardoor nu veel meer op deze website dan medio 2010, maar met hulp van jullie bijdragen hopen we nog meer herinneringen aan de jaren 1951–1970 op deze site neer te zetten. Aarzel dus niet om scans van foto's, Jaarverslagen, Bikkelacht- of Kaas&Brood-afleveringen, maar ook anekdotes (zoals bij de onderschriften van sommige foto's) te mailen naar de .

Met groet,
,
,