Keizersgracht 784-792

Inhoud

Jaarboek 1958

aa

Op deze pagina staat een gescande versie van het Olofspoort Jaarboek 1958 met dank aan Hans Dolk. Blijkens de scan van het omslag was dit jaarboek ooit eigendom van ds. Bertus Huisman, medeoprichter en eerste praeses van het Olofspoort-bestuur. Vanwege flinke overlap met het Jaarboek 1966 zijn de hoofdstukken Preambule, Statuten Huishoudelijk Reglement niet gescand.

InhoudBladzij
Omslag
Titelblad
Woord vooraf3
Terugblik, besturen, verslag Sociëteitsbestuur, etc.39
Voor overige sectiesZie Jaarboek 1966
Disputen47
Leden60
Reünisten70
Overzicht jaarboeken
1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958
Besturen na 1966