Keizersgracht 784-792

Inhoud

Varia documenten Olofspoort

Op deze pagina staan diverse documenten, met dank aan onder meer Fekke Bijlsma en Annetje Winter-de Bree.

Presentielijst van een reünie van QB in 2002

Ledenlijst van het dispuut C.H.A.O.S.

Deze lijst is van december 1964

Ledenlijst van het dispuut Oefening Baart Kunst

Deze lijst dateert van ca. 1965.

Convocatie van het 2e lustrum van het dispuut Arrogantia Virtus Est

Met deze convo nodigde AVE alle Olofspoorters uit om mee te doen aan zijn 10-jarig jubileumfeest.

Programma van het 2e lustrumfeest van het dispuut In Unitatem Tenebris – IUT

In dit boekje staat naast de lustrumactiviteten ook een ledenlijst van dit dispuut.

Olofspoort Liedboek

Dit boekje van 4 pagina's werd in de begintijd van de Olofspoort gedrukt. De tekst van het Olofspoortlied is van Joost van den Bergh (zie foto 143), in 1951–1952 lid van het Olofspoort-bestuur.

Overzicht archief Olofspoort

Dit document van 8 pagina's bevat een overzicht van het Olofspoort-archief dat in 28 archiefdozen in de Agnietenkapel bevindt.

Verbouwingsplan 1968

In 1968 publiceerde het Olofspoort-bestuur onder voorzitterschap van Kees van Brink een ambitieus plan om het sociëteitsgebouw grondig te renoveren.
Het plan werd ondersteund door een comité van aanbeveling bestaande uit onder meer Ivo Samkalden, burgemeester van Amsterdam, en Peter Cohen, voorzitter van de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA).
Het plan is nooit uitgevoerd, vermoedelijk door gebrek aan financiële middelen.

Commentaar Gert-Jan van Ommen

Ter aanvulling van wat er staat bij het renovatieplan boekje uit 1968: de grafische foto’s bij het stuk van Kees van Brink heb ik toen genomen (ik zat in dat bestuur als penningmeester) en het was opzet om alles in het maximaal ontluisterende en of kale licht te plaatsen om de verhoopte gulle gevers te doen beseffen dat zulke troosteloosheid echt niet meer kon. Dus scherend daglicht of tegenlicht, geen flits en spijkerhard afgedrukt. Overigens hebben we idd het geld niet meer bijeen gekregen, maar is de ‘kuil’ parterre nog wel uitgeboerd. Was hij toen al. Daar hield Ramses Shaffy vaak hof na zijn optreden op het Thorbeckeplein

Oprichtingsacte van de "Stichting ter behartiging van de huisvestingsaangelegenheden van de Amsterdamse Studentenvereniging Studenten Sociëteit Olofspoort"

In 1960 werd een nieuwe beherende stichting opgericht (met bovengenoemde lange naam). Deze stichting beheerde het pand Keizersgracht 792 alsook het pand Kattenburgerplein 11 (waar de Olofspoort van september–december 1964 een dependance had) en het bestuur bestond uit (ex-)Olofspoorters. Op 20 mei 1960 werd de stichtingsacte gepasseerd. De comparanten waren Jan Siebrand (quaestor van Olofspoort-bestuur), Piet van den Akker (ex-praeses) en Stef Wiggers (ex-quaestor), blijkens de acte allen zonder beroep.

Inlichtenboekje 1964

Dit boekje bevatte voor kennismakers nuttige informatie over de Olofspoort, zijn disputen, culturele verenigingen als toneelgezelschap Kilo, alsook algemene informatie over wat er voor studenten in Amsterdam te koop was.
Let vooral op artikel 51.1.a op p. 8!

Instructies aan kennismakers

InstructiesBrief met instructies aan kennismakers in september 1964, waarin ze wordt meegedeeld wat ze nog moeten doen om als lid te worden geïnaugureerd.

Commentaar? Mail het asjeblieft naar