Keizersgracht 784-792

Inhoud

Derde lustrum Olofspoort in 1966

In april 1966 bestond de Olofspoort 15 jaar, reden voor een lustrumfeest. Het zou het laatste zijn, maar dat wisten we toen nog niet. Er werden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een receptie in de Academie van Bouwkunst – de latere Rietveld Academie, gevolgd door een feest op de sociëteit zelf. Tevens werd een apart Lustrumboekje uitgegeven.

bla bla Bestuur4
Omslag Lustrumboekje 1966 Het Olofspoort-bestuur 1965–1966 in april 1966. Vlnr Gerda Jansonius (ab actis IIa), Jos Faber (quaestor I), Hans van der Caaij (praeses), Loes Straatsma (vice-praeses), Pieter de Smit (assessor). Gert den Herder (ab actis) ontbreekt. De foto's zijn in verband met het lustrum door Fred Hartjes opgenomen voor de St. Olofspoortkapel, waar ooit het allereerste sociëteitsgebouw zou worden betrokken.

Zie ook

Lustrum 1956
Lustrum 1961