Keizersgracht 784-792

Inhoud

Foto's Olofspoort – de huisvestingen

Westeinde 23 (1951–februari 1961)

Westeinde
150 151
150: ?151: ?
152 153

Keizersgracht 792 (februari 1961 – maart 1970)

KeizersgrachtAchter1
840. Achterkant Keizersgracht 792. Foto: Fred Hartjes. Deze lommerrijke foto toont op de eerste etage de kamer van de faber, gelegen achter de keuken. Het verblijf in deze ruimte werd echter verstoord door de indringende stank van de toiletten op de begane grond. Het pad op de voorgrond voert naar het tuinhuis van de kunstenaar
Keizersgracht

Dit pand werd na een tip van politiecommissaris Rozema in mei 1960 gekocht en begin 1961 in gebruik genomen.
Op de begane grond en de eerste verdieping was de sociëteitsruimte gevestigd. Op de hogere verdiepingen woonden Olofspoortleden: Lex Komen op de tweede verdieping, Walter Hoogland en Celine Leopold op de derde verdieping, Lodewijk de Boer op de vierde. Ook Barbara Meter, Kees van Brink en Rob Elsas woonden enige tijd in dit pand. In 1966 werd op de tweede verdieping een extra sociëteitsruimte in gebruik genomen ivm het groeiend aantal nieuwe leden.

Rob en Bep Elsas-de Rijke: Wij zijn beiden lid geworden in september 1967. We hebben in 1968–1969 boven Olofspoort gewoond, aanvankelijk in de voorkamer op de derde verdieping (oude kamer van Kees van Brink); later kregen we ook de achterkamer erbij, omdat Rob toen barman werd en deze kamer de barman-kamer was. Op de bovenste verdieping, boven ons, woonden toen Barbara Meter en Mattijn Sijp. Bij het opheffen van Olofspoort zijn wij naar de Bijlmer vertrokken en Barbara en Mattijn naar een adres in de Jordaan.

Kattenburgerplein 11 (september–december 1964)

KattenburgBar
837. Foto: Fred Hartjes. Bar in sociëteit Kattenburgerplein
KattenburgBinnen1
838. Sociëteit Kattenburgerplein. Foto: Fred Hartjes. Vanwege de overlast van (dronken) buurtbewoners werd een toegangssluis getimmerd. Let op het inspectieluikje, de zware grendels en de interessante muurschildering
KattenburgBuiten1
839. Buitenkant sociëteit Kattenburg in 1964. Foto: Fred Hartjes. Op de voordeur staat boven het huisnummer 11 de tekst Olofspoort.
364
364: Rest van het pand na 1967
Kattenburgerplein Kattenburgerplein
Links 1967, rechts 2016. Gepubliceerd in Het Parool in februari 2016

Dit pand werd in september 1964 in gebruik genomen om het groeiende aantal leden te kunnen herbergen, nu het pand op de Keizersgracht te klein aan het worden was. De kennismakingstijd werd voor een belangrijk deel hier gehouden. Voor het overige werden de sociëteitsavonden op vrijdag hier gehouden en werd de ruimte op zaterdagavonden verhuurd.

Eind november 1964 ging het mis. Na klachten van omwonenden wegens overlast (sociëteitsbezoekers zouden in de nacht van 27 op 28 november vernielingen hebben aangericht aan geparkeerde auto's) werd de sociëteitsvergunning door de gemeente Amsterdam ingetrokken. Pogingen van het pas aangetreden bestuur Tom Stom om de gemeente op andere gedachten te brengen hadden geen succes – op de achtergrond speelde ook de voorgenomen sanering van Kattenburg/Wittenburg/Oostenburg, waardoor de gemeente extra gevoelig was voor klachten uit die buurt. Na 27 november werd er geen sociëteitsavond meer gehouden. Eind 1964, begin 1965 werden het meubilair en de drankvoorraad naar de Keizersgracht overgebracht. De in het pand wonende Olofspoorters (o.m. Tom Stom, René Swetter, Herbert Sarfatij, Henk Reckman, Bart en Sibilla Westerweel-Oskam, Rudi en Henriëtte Künzel) bleven er wonen.

De foto direct linksboven dateert uit 1967 en werd in februari 2016 in Het Parool geplaatst. Rechts ervan een foto uit februari 2016, waarin goed te zien is hoe de Kattenburgervoorstraat is weggewerkt. Het vroegere clubgebouw is vervangen door een splinternieuw pand en de Kattenburgervoorstraat werd opgevuld met een "tunnelwoning". Het buurhuis rechts is niet veranderd.

Commentaar Gertjan van Ommen: Een paar toevoegingen aan de berichten. Een van de laatste voorzitters, Kees van Brink, heeft ook boven op de 3e gewoond op de Keizersgracht, alsook een vd laatste barmannen, Rob Elsas. M.b.t de Kattenburg-foto's: die overgang is in meer fasen gebeurd. Ik heb van sep 70 tot sep 77 in het rijtje huizen links gewoond, op het Kattenburgerplein 70. Net nieuw in 1970. Dat was onderdeel van de studentenflat Kattenburg. Dat rijtje liep tot aan de (toen nog niet bestaande) 'tunnelwoning' op de 2016 foto. Dat was een open doorgang en het hoekpand stond er nog in 77. Ergens daar, kan het hoekpand van de vroegere soos zijn geweest, er was een apotheek. Ik heb die maanden op Kattenburg als kennismaker meegemaakt in 1964. Met de knokpartijen met de Kattenburgers. Heb daar ook nog een keer een gipsen tuinkabouter gewonnen. Die heb ik dwars op mijn bagagedrager gebonden en na de rit was hij hoofd en voeten kwijt. Even verder dan de apotheek woonden Jan Donkers en Tineke Funhof. Het nieuwe hoekpand en de tunnelwoning moeten pas na 1977 zijn bijgebouwd.