Keizersgracht 784-792

Inhoud

Oud nieuws

Beste ex-Olofspoorters,

In deze sectie komen mededelingen, etc. die al enige tijd geleden op de voorpagina zijn gezet en nu wat minder actueel zijn, maar zeker nog niet weg hoeven.

2021

Borrel voor Olofspoort alumni 2021 uitgesteld

Deze was onder voorbehoud gepland op 21 september 2021, maar is nu uitgesteld tot een nog uit te zoeken nieuwe datum. Zie elders.

2020

Borrel 2020 afgelast

Zie elders voor toelichting.

Diverse alumni overleden

Onder meer Edo Arnoldussen, Gertjan van Ommen en Geert en Gerda Hovenkamp. Zie verder In Memoriam.

1970 – het laatste jaar van de Olofspoort

1970 was een turbulent jaar, maar de (op sterven na dode) Olofspoort had daarin geen rol. Wel enkele (ex-)Olofspoorters.

Nora Rozenbroek actief als Dolle Mina

Nora bij ´krul´ om plasrecht voor vrouwen te eisen In januari 1970 startten de acties van Dolle Mina, waarbij Nora Rozenbroek een vooraanstaande rol speelde (ze woerd er zelfs van verdacht de naam Dolle Mina te hebben bedacht). Ook medealumni Alex Korzec (brein op achtegrond), Joke Madsen en Sarabande van Blaaderen.
Deze acties leverden Nora 48 jaar later een plaats bij de 1001 vrouwen van Els Kloek op.

Commentaar Joske Janszen

Medealumnus Joske Janszen wees me erop dat zij samen met alumnus Anne-Ruth Wertheim in 1965 een kindercrèche in Wageningen hadden opgezet, die het werkende vrouwen mogelijk maakte om hun kinderen daar te stallen.

Januari 1970: het doek valt

Op 22 januari vindt in de sociëteit de laatste ledenvergadering plaats. Enig agendapunt is de onvermijdelijke opheffing van de Olofspoort wegens gebrek aan finianciëte middelen (lees: faillissement). Het pand Keizersgracht 792 wordt verkocht en de bewoners (onder meer Rob Elsas, de laatste barman, zijn vrouw Bep de Rijke en Barbara Meter) wordt de huur opgezegd. Een en ander wordt uitvoerig beschreven in Inez van Eijks boek.

Commentaar Maria Bervoets

Aangekomen in 1968 was ik nauwelijks anderhalf jaar lid toen de club werd opgeheven. Ik had inmiddels met Olofspoort aan straattoneel gedaan en een wand geschilderd. Maar gelukkig had ik inmiddels mijn weg gevonden in de studentenbeweging en Amsterdam, kraakbeweging, werkzaam als enige vrouw ineen mannenwereld in de steek gelaten door de dolle Mina’s die zich met hun echtgenoten bezig hielden, actief in de Steunkommitee Marrokkaanse vrouwen, vrouwengroep de pijp.

Herinnering Miente Bakker

Mijn laatste bezoek aan de Olofspoort was in oktober 1968. Het was er gezellig en rommelig. Er werd een filmpje gedraaid van vuurgevchten in Angola, waar het Portugese leger (vergeefs bleek in 1974) tegen guerillastrijders vocht. Op een goed moment gilde Tanja Beima: "o, hij is gedecapiteerd!", toen een gesneuvelde guerillero voor de camera werd hehaald.
Enige weken later mocht ik er niet in, omdat ik me niet als lid kon legitimeren en de portier mij niet kende. Dat was het dan voor mij.
In 1969 vernam ik alleen uit de kranten over de Olofspoort: overlijdensadvertenties van vijf (ex-)leden (zie in memoriam) en dat ook de Olofspoort in mei de Maagdenhuisbezetters van proviand had voorzien.

Na de opheffing

De eerste reünie van de Olofspoort vindt plaats in oktober 1979 in de Koningszaal Artis. Daarna blijft het lang stil afgezien van wat reünies van disputen (onder meer IUT en QB in 1993 en 1994).

In 1999 vindt er in Belt-Schutsloot een reünie annex workshop plaats, waar de voorbereidingen worden getroffen voor een grote reünie in 2001. Dit is het begin van de herleving van de Olofspoort. Na de meer dan geslaagde reünie vinden jaarlijks

2019

Foto's borrel 2019 beschikbaar

Zie Foto-impressie van de borrel

Mededeling Bob Polak over 130 jaar Proria Cures

Zie Propria Cures 130 jaar

Medealumnus Bob Polak maand geblokkerd door Facebook

Keizersgracht 784-792 Medealumnus Bob Polak is door Facebook geblokkeerd wegens het plaatsen van een onbetamelijke foto, i.c. het omslag van De God van Nederland nummer 18. De Klacht betrof het onvoldoende verbergen van de edele delen van een van de naakte mannen die het omslag sierden.
De gewraakte foto werd eind 2018 geplaatst. Vorige maand werd er een klacht tegen ingediend met als gevolg de genoemde blokkade.
De schorsing geldt van 1–30 april 2019

Bob Polak opnieuw geschorst

Nog geen maand na zijn eerste schorsing (1–30 april 2019) is Bob opnieuw een maand geschorst en wel van 23 mei–22 juni 2019. De schorsing werd opgelegd, nadat Bob volgens eigen verklaring de genoemde plaat had bekeken.

Academische promotie Arie van der Hek

Keizersgracht 784-792 Op 18 januari 2019 is Medealumnus gepromoveeerd aan de Erasmus Universiteit. Onderwerp: De monetaire en economisch politieke opvattingen van Hjalmar Schacht, president van de Rijksbank tussen twee Wereldoorlogen. Volkskrant van zaterdag 19 januari 2019 voor een artikel over Aries proefschrift door Peter de Waard. De foto links is afkomstig uit dat artikel.


2018

Twee alumni postuum geëerd

Biografie van Johannes van Dam op 15/11/2018 verschenen

Culinair journalist heeft van Johannes van Dam (1946–2013) een biografie geschreven, die 15/11/2018 is gepubliceerd. Voor de Olofspoort-periode van Johannes in deze biografie heeft Thijssen diverse Olofspoort-alumni geïnterviewd. Zie Jonet, Trouw, Volkskrant , Parool voor recensies.

Biografie op Longlist Brusseprijs 2019

Op 26 maart 2019 is deze biografie op de longlist van de Brusseprijs 2019 gezet. In april 2019 wordt de shortlist van deze prijs bekendgemaakt.

Nora Rozenbroek geëerd in tentoonstelling en boek

Dezer dagen figureert Nora Rozenbroek (1944–2012) in de tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20e eeuw (Amsterdam Museum van 4-10-2018 tot 11-03-2019) en het gelijknamige boek van Els Kloek. Zij is één van de 1001 vrouwen dank zij haar prominente aandeel in de Dolle Mina beweging van 1970. Op bijgaande foto voert ze bij een "krul" actie voor openbare toiletten voor vrouwen.

Foto's Borrel 2018 in De Kring

Zie elders

Dispuut BAART 55 jaar

Op 8 februari 2018 bestond BAART 55 jaar. Ter gelegenheid daarvan droeg dit dispuut op die datum zijn archief over aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Ook werd het boek Het dispuut BAART gepresenteerd.
Zie elders voor een foto-impressie van die bijeenkomst.

2017

Fotoblog van Maria Bervoets

Medealumnus Maria Bervoets (1968) heeft over haar Amsterdamse tijd een fotoblog aangelegd op wordpress.com.

Foto's Borrel 2017 in De Kring

Wegens verbouwing van het Atrium vond de borrel van 19 september 2017 plaats in De Kring, met dank aan Willem Setzekorn. Zie elders voor de foto's.

Reünie Itai

Itai had 25 augustus 2017 een reünie in Artis. Zie de dispuutspagina van Itai.

Documentaire van Joop (Joseph) Nolthuis

Voor alumni die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw wel eens de marihuana boot van Kees Hoekert en Jasper Grootveld aan de Wittenburgergracht bezochten: Alles over de opkomst en ondergang van de Lowlands Weed Compagnie.

Nieuw boek van Joske Janszen

Zie de website van Joske voor meer informatie.

Jos Faber overleden

Medealumnus en oudbestuurslid Jos Faber is 9 augustus 2017 overleden. Zie In memoriam

Gerard Mosterts nieuwe boek

Zie elders

Fekke Bijlsma overleden

Medealumnus en oudbestuurslid Fekke Bijlsma is 27 april 2017 overleden. Zie In memoriam

2016

Foto's van lustrumborrel AVE

AVE was 60 jaar in november 2016. Zie AVE 60 voor een foto-impressie.

Prijs voor André Lopes Dias

Medealumnus André Lopes Dias (feb 1964, penningmeester in bestuur Tom Stom 1964-1965, lid Chaos) heeft in september 2016 van de gemeente Amsterdam de Andreaspenning ontvangen wegens zijn verdiensten voor de voetbalclub WV-HEDV, waarvan hij inmiddels 60 jaar lid is. Zie artikel in Parool en op Youtube voor meer hierover. Proficiat André!

Nieuwe sectie: Terugblik op 1966

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Amsterdam zijn reputatie van "Lastige stad met lastige mensen" (aldus burgemeester Van Hall) meer dan waarmaakte: het "huwelijk van het jaar" op 10 maart 1966, happenings bij het Lieverdje op het Spui, de Bikkel8-affaire, het bouwvakkersoproer op 14 juni 1966, etc. Diverse (ex-)Olofspoorters waren hierbij actief betrokken. Zie elders voor meer.

Nieuwe foto's

Op Borrel van 2016, 2015, Dispuutsfoto's van Chaos, Propria Cures pagina, fotos-g, Reünie 1993, Reünie 1999, Reünie QB en IUT in 1994, Reünie QB in 2010.

2014

Poster "Me vel is me vel" op tentoonstelling in Haagse gevangenpoort

Van 18 januari t/m 15 mei 2014 is in het Haagse Museum Gevangenpoort de tentoonstelling Verboden humor te bezichtigen. Op deze expositie is de gewraakte prent van "Beatrix" uit 1966 te zien, waarvoor de redactie van BikkelAcht in 1966 werd gearresteerd en opgesloten.


2013

50 jaar Chaos

Het dispuut Chaos vierde in mei 2013 zijn 50-jarig bestaan. In najaar 1963 viel het toenmalige dispuut Birre Beer uiteen, omdat een meerderheid een andere koers wilde (met name VROUWEN in het dispuut) en een minderheid zich daartegen verzette. De dissidenten richtten een nieuw dispuut op: Chaos. Dankzij de goede relaties met het Olofspoortbestuur slaagde Chaos er later in om de status van erkend dispuut over te nemen van Birre Beer: in het jaarboek 1965 staat vermeld dat Chaos een erkend dispuut is, ontstaan in 1959; van Birre Beer staat dat het een niet erkend dispuut is, opgericht in 1964. Dit is een prachtig staaltje van dispuutsverwisseling!
Chaos bestaat nog steeds, sterker nog, het is nooit weggeweest. Terwijl de andere disputen samen met de Olofspoort ten onder gingen en een aantal na de Reünie van 2001 weer tot leven kwam (o.m. QB, AVE, Itai, Péchinet, Lysias), heeft Chaos elk jaar een kampeerweekend voor de leden (met aanhang) georganiseerd.
Ter gelegenheid van dit gouden jubileum heeft Berber Santema een jubileumboek gepubliceerd. Binnenkort hopen we hiervan wat fragmenten en natuurlijk ook foto's op deze site te plaatsen.

Reünie van Quatre Bières

Op 18 juli 2013. Zie foto-impressie.

Nieuwe rubriek: recente foto's

Op de site recente foto's kan je fotos van na 2001 vinden, meestal reünies van disputen. Heb je ook een recente foto? Mail hem naar

2012

Getrouwd!

In 2012 traden twee van onze alumni in het huwelijk