Keizersgracht 784-792

Inhoud

Website voor Olofspoort-alumni

Dit is de website van de in 1970 opgeheven, maar in 2001 opnieuw tot leven gebrachte Studenten Sociëteit Olofspoort.

Zie ook Oud Nieuws voor minder actuele zaken.

Documentaire van Joop (Joseph) Nolthuis

(Dit verscheen eerder in 2017 en is op verzoek van Joop herplaatst)
Voor alumni die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw wel eens de marihuana boot van Kees Hoekert en Jasper Grootveld aan de Wittenburgergracht bezochten: Alles over de opkomst en ondergang van de Lowlands Weed Compagnie.

Borrel voor ex-Olofspoorters in september 2023

Datum: 19 september 2023.
Locatie: Arti et Amicitiae.
Zie elders.

Disputen

Sommige disputen zullen een erg magere beschrijving hebben: er is weinig bekend over ze, behalve de informatie erover in de Jaarboeken. Andere, zoals QB bevatten veel foto's.
Deze sectie is nog in ontwikkeling. Commentaar welkom, foto's en andere documenten nog meer.

Diverse alumni overleden

2023 Han Flamman, Martijn van Dam, Kees Weterman, Rob Boonzajer Flaes.
2022 Sheila Gogol, Michiel Kok, René Witte. Willem Setzekorn, Frank Zaagsma, Fred Groenink, Jan Siebrand, Cora Slieker, Hummie van der Tonnekreek, Jep de Bie, Erica Bijlsma-Scheffers;
2021 Harm Pinkster, Jannis Alsma, Frits van Dam, Geiske Bokkinga, Don Linszen, Bep Vahl, Jeroen Verhulst, Gerard Maassen, Rick ten Have, Jan Suurland.
Zie verder In memoriam.

E-mails gevraagd!

Zie elders.

Foto's van weleer

Het verzoek aan ex-Olofspoorters om onderschriften bij de foto's heeft veel respons en nog wat extra foto's opgeleverd.

Er staat daardoor nu veel meer op deze website dan medio 2010, maar met hulp van jullie bijdragen hopen we nog meer herinneringen aan de jaren 1951–1970 op deze site neer te zetten. Aarzel dus niet om scans van foto's, Jaarverslagen, Bikkelacht- of Kaas&Brood-afleveringen, maar ook anekdotes (zoals bij de onderschriften van sommige foto's) te mailen naar de .

Met groet,
,