Keizersgracht 784-792

Inhoud

Website voor Olofspoort-alumni

Borrel 2019 voor alumni weer in De Kring

Op 17 september 2019 is er weer een borrel voor alumni in De Kring.

Aanvulling verzocht: Besturen Olofspoort 1966–1970

In deze nieuwe sectie staat een onvolledig overzicht van besturen na dat van Hans van der Caaij (1965–1966). Willen alumni die dit kunnen aanvullen dit asjeblieft mailen aan de

Jan Hische overleden

Zie elders.

Medealumnus Bob Polak maand geblokkerd door Facebook

Keizersgracht 784-792 Medealumnus Bob Polak is door Facebook geblokkeerd wegens het plaatsen van een onbetamelijke foto, i.c. het omslag van De God van Nederland nummer 18. De Klacht betrof het onvoldoende verbergen van de edele delen van een van de naakte mannen die het omslag sierden.
De gewraakte foto werd eind 2018 geplaatst. Vorige maand werd er een klacht tegen ingediend met als gevolg de genoemde blokkade.
De schorsing geldt van 1–30 april 2019

Bob Polak opnieuw geschorst

Nog geen maand na zijn eerste schorsing (1–30 april 2019) is Bob opnieuw een maand geschorst en wel van 23 mei–22 juni 2019. De schorsing werd opgelegd, nadat Bob volgens eigen verklaring de genoemde plaat had bekeken.

Rob Elsas overleden

Zie In memoriam

Academische promotie Arie van der Hek

Keizersgracht 784-792 Op 18 januari 2019 is Medealumnus gepromoveeerd aan de Erasmus Universiteit. Onderwerp: De monetaire en economisch politieke opvattingen van Hjalmar Schacht, president van de Rijksbank tussen twee Wereldoorlogen. Volkskrant van zaterdag 19 januari 2019 voor een artikel over Aries proefschrift door Peter de Waard. De foto links is afkomstig uit dat artikel.

Twee alumni postuum geëerd

Biografie van Johannes van Dam op 15/11/2018 verschenen

Culinair journalist heeft van Johannes van Dam (1946–2013) een biografie geschreven, die 15/11/2018 is gepubliceerd. Voor de Olofspoort-periode van Johannes in deze biografie heeft Thijssen diverse Olofspoort-alumni geïnterviewd. Zie Jonet, Trouw, Volkskrant , Parool voor recensies.

Biografie op Longlist Brusseprijs 2019

Op 26 maart 2019 is deze biografie op de longlist van de Brusseprijs 2019 gezet. In april 2019 wordt de shortlist van deze prijs bekendgemaakt.

Nora Rozenbroek geëerd in tentoonstelling en boek

Dezer dagen figureert Nora Rozenbroek (1944–2012) in de tentoonstelling 1001 vrouwen in de 20e eeuw (Amsterdam Museum van 4-10-2018 tot 11-03-2019) en het gelijknamige boek van Els Kloek. Zij is één van de 1001 vrouwen dank zij haar prominente aandeel in de Dolle Mina beweging van 1970. Op bijgaande foto voert ze bij een "krul" actie voor openbare toiletten voor vrouwen.

Verplaatst naar Oud Nieuws

Diverse mededelingen van de afgelopen jaren zijn verplaatst naar de sectie Oud Nieuws.

Nieuwe sectie: Disputen

In deze nieuwe sectie komt een overzicht van de disputen die de Olofspoort gekend heeft. Sommige disputen zullen een erg magere beschrijving hebben: er is weinig bekend over ze, behalve de informatie erover in de Jaarboeken. Andere, zoals QB bevatten veel foto's.
Deze sectie is nog in ontwikkeling. Commentaar welkom, foto's en andere documenten nog meer.

Nieuwe wet Bescherming Persoonsgegevens

Zie elders

Diverse alumni overleden

2019 Rob Elsas, Luc van Buuren, Anne Troelstra, Hans Dolk, Rob Casimir, Wim Hendriks
2018 Henk Pfaltzgraff, Frank Zeiss, Lex Lammen, Egon Zoeter, Rézy Lemmens-van der Krogt, Duco van Weerlee, Paul van der Veen, Annetje Winter-de Bree, Hans Grande,
Zie verder In memoriam.

E-mails gevraagd!

Zie elders.

Site voor alumni op LinkedIn: 60 aanmeldingen!

Sinds medio oktober 2010 is er een site voor ex-Olofspoorters op LinkedIn. LinkedIn stelt sites beschikbaar voor het creëren van alumni-groepen, dus waarom niet voor ex-Olofspoorters. Er hebben zich nu 60 alumni op deze site aangemeld, maar het moeten er natuurlijk veel meer zijn.

Foto's van weleer

Het verzoek aan ex-Olofspoorters om onderschriften bij de foto's heeft veel respons en nog wat extra foto's opgeleverd.

Er staat daardoor nu veel meer op deze website dan medio 2010, maar met hulp van jullie bijdragen hopen we nog meer herinneringen aan de jaren 1951–1970 op deze site neer te zetten. Aarzel dus niet om scans van foto's, Jaarverslagen, Bikkelacht- of Kaas&Brood-afleveringen, maar ook anekdotes (zoals bij de onderschriften van sommige foto's) te mailen naar de .

Met groet,
,
,