Keizersgracht 784-792

Inhoud

Website voor Olofspoort-alumni

Dit is de website van de in 1970 opgeheven, maar in 2001 opnieuw tot leven gebrachte Studenten Sociëteit Olofspoort.

Zie ook Oud Nieuws voor minder actuele zaken.

Voorjaarsborrel 2024

Op 16 april 2024 zal voor het eerst sinds 2004 een voorjaarsborrel plaatsvinden.
Locatie: Arti et Amicitiae.
Rokin 112, Amsterdam.
Tijd: 17.00–19.00
Zie elders voor meer informatie.

Documentaire van Joop (Joseph) Nolthuis

(Dit verscheen eerder in 2017 en is op verzoek van Joop herplaatst)
Voor alumni die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw wel eens de marihuana boot van Kees Hoekert en Jasper Grootveld aan de Wittenburgergracht bezochten: Alles over de opkomst en ondergang van de Lowlands Weed Compagnie.

Disputen

Sommige disputen zullen een erg magere beschrijving hebben: er is weinig bekend over ze, behalve de informatie erover in de Jaarboeken. Andere, zoals QB bevatten veel foto's.
Deze sectie is nog in ontwikkeling. Commentaar welkom, foto's en andere documenten nog meer.

Diverse alumni overleden

2024 Nefertari Tadema, Peter Schröder, Andreé de Jong, Selma Sevenhuijsen. 2023 Pieter de Smit, Paul Dillo, Herbert Sarfatij, Janna Bazuin, Albert Rijksbaron, André Boelens, Elsje Scheen, Kees Weterman, Rob Boonzajer Flaes, Martijn van Dam, Han Flamman.
Zie verder In memoriam.

E-mails gevraagd!

Zie elders.

Foto's van weleer

Het verzoek aan ex-Olofspoorters om onderschriften bij de foto's heeft veel respons en nog wat extra foto's opgeleverd.

Er staat daardoor nu veel meer op deze website dan medio 2010, maar met hulp van jullie bijdragen hopen we nog meer herinneringen aan de jaren 1951–1970 op deze site neer te zetten. Aarzel dus niet om scans van foto's, Jaarverslagen, Bikkelacht- of Kaas&Brood-afleveringen, maar ook anekdotes (zoals bij de onderschriften van sommige foto's) te mailen naar de .

Met groet,
,