Nieuwe wet Bescherming Persoonsgegevens

Beste alumni

Op 25/5/2018 treedt de nieuwe privacywet AVG in werking.
Mogelijk heeft deze wet ook gevolgen voor foto's op deze site: het lijkt erop dat die alleen geplaatst mogen worden na voorafgaande toestemming van alle personen op die foto. Dit lijkt mij ondoenlijk om uit te voeren.
Om die reden zal ik m.i.v. 25/5/2018 op deze site een gestripte versie neerzetten, tot ik heb uitgezocht wat wel en niet is toegestaan. Tot die datum hebben jullie gelegenheid om foto's te downloaden.

Met groet,

Willem Setzekorn
Willem de Kler
Miente Bakker, webmaster

PS. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de locatie van de borrel op Prinsjesdag 2018